วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Making rivets


การเข้ากระดูกงูของต่างชาติ

Peining


เรือบ้านเขา

Wooden Boat Building "Lilly-W"


อีกหนึ่งวิธีการทำโครงสร้างเรือครับ

Boat Building; Wood strip Classic Moth


การสร้างเรือไม้ทำได้หลากหลายโครงสร้าง แม้แต่กระดาษหนังสือพิมพ์ก็เคยมีคนเอามาทำแบบโครงสร้างเรือครับ

โครงสร้างเรือไทย

ไทยเราใช้ไม้เนื้อแข็งในการสร้างเรือครับ สังเกตุที่น็อตร้อยโครงเรือ

How It's Made (Season 6 / Episode 11 / Part 2)


ต่างประเทศใช้ไม้เนื้ออ่อน(ฉ่ำฉา)มาทำโครงสร้างเรือครับ โดยนำไปต้มในน้ำร้อน เพื่อให้เนื้อไม้อ่อนตัว(ไทยเราใช้ไม้เนื้อแข็งและใช้ก่อไฟด้วยฝืนแล้วลนไม้ให้ร้อนก่อนดัดไม้)

Installing the Exterior Glass Tape


ขัดพื้นให้เรียบ

Layout and Smoothing of Glass Cloth


การสร้างเรือจากต่างประเทศ

เรือชาวบ้าน


การนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นนเรือ